Kevään tukihaku - Ikäluokat D-B

Kevään haku - Ikäluokat D-B

 
Hakuaika: 9.-26.4.2018
Päätökset: juhannukseen mennessä
Maksu: 14.9.2018 mennessä
 
Tukisummat porrastetaan ikäluokittain, keväällä 2018 tukisummat ovat seuraavat: D // 700 euroa, C // 1 100 euroa, B // 1 300 euroa. Tuki maksetaan seuran tilille ja kohdistetaan kauden 2018–19 kausimaksuihin - tuen maksamisen edellytyksenä on, että pelaaja jatkaa jääkiekon harrastamista myös tulevalla kaudella.
 
Vuonna 2017 D-B -ikäluokkien tukea sai kaikkiaan 933 pelaajaa, maksettujen tukien yhteenlaskettu summa oli 942 550 euroa. Kevään haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 1 000 000 euroa. 
 
Kriteerit tuen myöntämiselle (tukea hakevat pelaajat):
Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan. Mikäli pelaaja lopettaa harrastamisen kesän aikana ei tukea makseta. Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää sekä pelaajan että seuran huomio pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin. 
 
Kriteerit tuen myöntämiselle (tukea hakevien pelaajien seurat):
Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla.

 

Haku tapahtuu seuraavasti:
1. Lapsen huoltaja lähestyy seuraa ja toimittaa seuralle perustelut tukihakemukselle sähköpostitse osoitteeseen ap.muurimaki(at)kiekkovantaa.fi viimeistään 26.4.2018 klo: 23.59 mennessä. Tukihakemuksesta tulee ilmetä lapsen nimi, henkilötunnus ja joukkue. Lisäksi perustelut, miksi tukea haetaan.

2. Seura lähettää hakemuksen eteenpäin. 

 

Lisätietoja antaa:

A-P Muurimäki

ap.muurimaki(at)kiekkovantaa.fi

p. 050 5763 278